İmdat Freni

Module 6

Module 6 Big Fist Post

Kuram

Genel Grev/2- Grev Komitelerinden İkili İktidara – Ernest Mandel

Üç bölüm halinde aktardığımız bu metin Ernest Mandel’in 1974’te bir kadro eğitim çalışmasında yaptığı sunumun yazıya dökülmüş halidir. 5. Grev Komitelerinden İşçi Şuralarına [Konseylerine/Sovyetlerine] Grev komitesi – hatta grev merkez komitesi, Fransa’da Mayıs 68’de Lambertist yoldaşlarla bir polemiğe neden olduğundan…

Module 6