İmdat Freni

Hakkımızda

Devrimler Tarihin İmdat Frenidir!

“Marx devrimlerin dünya tarihinin lokomotifi olduğunu söylemişti. Ancak belki de olaylar kendilerini bambaşka biçimde sunar. Belki de devrimler, bu trende seyahat eden insanlığın imdat frenini çekme eylemidir”.

Walter Benjamin’in 1940’ta, “asrın gece yarısında” dosdoğru felakete koşan tarihin akışını durdurma gerekliliğini ifade ettiği bu güçlü imge, 21’inci yüzyılın şimdiden birikmiş harabelerinin, savaş yıkıntılarının ve iklim krizinin oluşturduğu tehdidin ortasında güncel, acil, yakıcı bir anlam kazanıyor.

Tıpkı Rosa Luxemburg’un insanlığın karşı karşıya bulunduğu o iki yegâne seçeneği ifade ettiği şiarı “ya sosyalizm ya barbarlık” gibi.

Auschwitz ve Kolyma, Hiroshima ve Çernobil geçtiğimiz yüzyılın baskı ve sömürü rejimlerinin modern teknik ve bürokratik örgütlenme aracılığıyla gerçekleştirdiği barbarlık eylemlerinin yalnızca bazıları. Tarihe adını kanla kazıyan bu olayların yanı sıra milyonlarca emekçinin yaşadığı gündelik dehşet, kadınlara, LGBTİ+’lara, göçmenlere, etnik ve dini azınlıklara yönelik her türden baskı ve şiddetin azalmadan süregidiyor oluşu sermaye birikiminin çıkarlarına bağlı bir “İlerleme”nin dönüp dolaşıp vardığı yerin ezilenler için felaketin sürekliliğinden başka bir anlam taşımadığını gösteriyor.

İmdat Freni imgesi altında yayın yapacak sitemiz öncelikle kendini “açık ve eleştirel bir Marksizm”in savunucusu olarak tarif ediyor. Bu ifadeden kastımız dogmatik olmayan, sekterlikten uzak, toplumsal özgürleşme perspektifinde sınıf mücadelesinin merkezi bir role sahip olduğu fikrini terk etmeksizin her türden radikal siyasal ve sosyal teoriden, hak ve tanınma mücadelesinden, toplumsal hareketten, kültürel eleştiri akımından beslenmeyi önüne koyan bir Marksist anlayıştır.

Böylesi bir diyalog, tartışma ve elbette somut zeminlerdeki yakınlaşmalar Devrimci Marksizmin ve daha geniş çerçeveli antikapitalist fikriyatın her daim keskinliğini korumasını sağlayacağı gibi günün ihtiyaçlarının gerektirdiği devrimci pratiklerin yeşermesine de katkıda bulunacaktır.

Dolayısıyla İmdat Freni, Marksist düşünür Daniel Bensaïd’in ifadesiyle “radikalliklerin kavşağında” bir ses olmayı önüne koyuyor.

Öte yandan bu siteyi tasarlayanlar ve yayınını düzenleyenler uluslararası işçi hareketi tarihinde belirli bir akıma aitler: Lev Troçki ve yoldaşları tarafından kurulmuş olan IV. Enternasyonal. Bu yayının ilhamını vermiş olan da IV. Enternasyonal’in 1938’den bu yana üstlendiği mücadelelerle, içinden geçtiği tartışmalarla, geçmişine dönük özeleştirel değerlendirmeleriyle bugün ulaşmış olduğu çoğulcu, demokratik, antidogmatik siyasal kültürdür. İmdat Freni bu siyasal kültürü yaygınlaştırmayı da hedef ediniyor.

Aynı zamanda ekososyalist, feminist, enternasyonalist ve heteroseksizm karşıtı bir yayın olan İmdat Freni kendi savunduğu pozisyonlar çerçevesinde güncel ulusal ve uluslararası siyasete telif ve çeviri yazılarla müdahale etmeyi, özel haber ve röportajlarla başta işçi hareketi olmak üzere toplumsal muhalefetin farklı kesimlerinin örgütlenme ve mücadele deneyimlerini aktarmayı, devrimler ve direnişler tarihinden kesitler sunmayı amaçlıyor.