İmdat Freni

Mücadele

Analiz

Feminizm

Son Yazılar

Kuram

Genel Grev/1- Kökeni ve Türleri-Ernest Mandel

Üç bölüm halinde aktaracağımız bu metin Ernest Mandel’in 1974’te bir kadro eğitim çalışmasında yaptığı sunumun yazıya dökülmüş halidir. Genel grevi ele alıp işliyorsak eğer, bunun…