İmdat Freni

Module 4

Module 4 Big First Post

Analiz

Küresel kriz, çatışmalar ve savaşlar: 21. yüzyılda hangi enternasyonalizm? Pierre Rousset ile söyleşi

“Polikriz” zamanına genel bir bakış Viento Sur – Kendimizi, savaşların arttığına ve emperyalistler arası çatışmaların şiddetlendiğinetanık olduğumuz, özelliklerinden biri göreceli jeopolitik kaos olan çok boyutlu bir küresel krizbağlamında bulduğumuz açık görünüyor. Bu aşamayı tanımlar mısınız? Pierre Rousset – “Çok boyutlu…