İmdat Freni

People & Lifestyle

Advertisement

Travel & World

Recent News

Kuram

Genel Grev/3- Reformizmden Kopuş ve Özsavunma – Ernest Mandel

Üç bölüm halinde aktardığımız ve daha önce Sosyalist Demokrasi için Yeniyol dergisinde yayımlanmış olan bu metin Ernest Mandel’in 1974’te bir kadro eğitim çalışmasında yaptığı sunumun yazıya dökülmüş halidir. 8. İşçi Sınıfının Geleneksel Örgütlere Sadakati ve İktidarı Alma Sorunu Söz konusu…