İmdat Freni

Rusya Sol Güçleri: Rus İşgalini Kınıyoruz!

03/02/2022

Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Devrimci Emekçi Partisi, Rus Sosyalist Hareketi, Sol Sosyalist Hareket, sol ve demokratik bakış açılarına bağlı Rusya vatandaşları olarak bizler, Ukrayna toprakları üzerinde patlak veren düşmanlıklarla ilgili olarak aşağıdakileri beyan ederiz:

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etme kararını her iki taraftan da binlerce kişinin ölümüne yol açacağı için kınıyoruz. Her iki ülkede de işçilerin ekonomik durumu kötüleşecek. Mevcut işgal, yalnızca dar bir Rus liderler çevresinin iğrenç dış politika hırslarını tatmin etmeyi amaçlıyor ve aynı zamanda dikkatleri Rus hükümetinin iç politikadaki başarısızlıklarından uzaklaştırmak için bir araç;

• Rus liderliğinin Ukrayna halkının erkek ve kadın kardeşlerimize yönelik saldırganlığını derhal durdurmasını talep ediyoruz;

• Sol ve demokratik bakış açısına sahip tüm Rus vatandaşlarını, kardeşlerimize yönelik silahlı saldırganlığı sona erdirmeyi amaçlayan, Rus liderliğine yönelik taleplerini sosyal medyada paylaşmaya çağırıyoruz. Komşularınız, akrabalarınız, meslektaşlarınız ve Rusya’nın diğer vatandaşlarıyla savaş karşıtı bir ajitasyona öncülük etmenizi istiyoruz! Mevcut hükümet halka barış getiremiyorsa, bunu sağlamanın yolu hükümetin ve tüm sosyo-politik sistemin kökten değiştirilmesi olacaktır.

Moskova, 24 Şubat 2022

Evgeny Stupin (Rusya Federasyonu Komünist Partisi)

Boris Kagarlitsky (Rabkor)

Grigory Yudin (sosyolog)

Mikhail Lobanov (“Akademik Dayanışma” Sendikası)

Kirill Medvedev (Rus Sosyalist Hareketi)

Alexey Sakhnin (gazeteci, Sol Cephenin eski üyesi)

Nikita Arkin (Sol Sosyalist Hareket)

V. Avramchuk (Devrimci Emekçi Partisi)

Sergey Tsukasov (Ostankinsky bölgesinin seçilmiş belediye görevlisi)

Elmar Rustamov (İşçi Rusyası)