İmdat Freni

Michael Löwy İstanbul’da: Bir İmdat Freni Olarak Devrim

Ölümünün 10. Yılında Marksist düşünür ve devrimci militan Daniel Bensaïd’i dostu ve yoldaşı Michael Löwy’nin bir konuşmasıyla anıyoruz. İkilinin, siyasete, tarihe ve Marksist teoriye yaklaşımlarındaki bir dizi kesişim içinde en belirleyici olanlarından biri hiç şüphesiz Walter Benjamin’e olan ilgileri olmuştur. Benjamin’in devrimi felakete doğru ilerleyen bir trenin imdat frenini çekme eylemi olarak tarif edişi, yani ilerlemeye olan pasifleştirici güven yerine tehdit bilinciyle hareket etme çağrısı, bu çerçevede her iki düşünür için de asli bir önem taşımıştır. Michael Löwy, Bensaïd’in bu anlayışla örülü fikriyatından yola çıkarak 21. Yüzyılda devrimin güncelliğini, aciliyetini ve elbette ekososyalist karakterini tartışacak.

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 16:00

Mekân: Cezayir Toplantı Salonu (Hayriye Cad. No: 12 Galatasaray Beyoğlu)